Uit een grootschalig onderzoek naar schoonmaak- en wasgewoonten en percepties richting de industrie blijkt dat men een vergrote waarde ziet in was- en reinigingsmiddelen. De COVID-19 crisis versterkt de behoefte aan een schoon en hygiëne thuis en in publieke ruimten, om welzijn en een goede gezondheid te bevorderen.

 

Dit onderzoek (onder 4.500 EU-burgers uit 23 landen) wordt normaalgesproken elke drie jaar uitgevoerd. Dit jaar werd daar een extra meting in juni 2020 aan toegevoegd, om eventuele effecten van de COVID-19 crisis in kaart te brengen. A.I.S.E. was opdrachtgever voor dit onderzoek.

 

Goede hygiëne thuis voorkomt de verspreiding van infectieziekten. Er blijkt daarentegen ruimte voor verbetering in huishoudgewoonten: veiliger opbergen, lagere wastemperaturen, betere dosering en scheiden van verpakking. Helaas ziet nog 34% van de ondervraagde burgers niet in dat zonder was- en reinigingsmiddelen een goede hygiëne niet mogelijk is.

 

Schoonmaak- en reinigingsmiddelen zijn cruciaal om schoon te maken. 65% Van de ondervraagden vindt dat de industrie belangrijke producten aanbiedt die belangrijk zijn voor goede gezondheid (ten opzichte van 2017 +33%). Toch heerst de tendens dat schoonmaakmiddelen gevaarlijk zouden zijn. Er wordt niet altijd juist schoongemaakt en gereinigd op de noodzakelijke plekken of op een veilige manier. Zo geeft enkel 36% aan dat hij/zij de handen met zeep wast na het niezen en 63% de handen grondig te wassen voor het eten.

 

In publieke ruimten zoals in openbaar vervoer, scholen en kantoren vindt men schoon en hygiëne belangrijk en geruststellend. Een vieze winkel laat men bijvoorbeeld oncomfortabel voelen. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat de behoefte aan schone en hygiënische openbare plekken versterkt is onder de Europese burgers. Men is belust op meer te leren over professionele schoonmaakstandaarden.

 

De cijfers van vóór en na de pandemie verschillen aanzienlijk. Op meerdere terreinen (zoals persoonlijke- en omgevingshygiëne) is een stijging zichtbaar in bewustzijn en/of positieve attitude tegenover schoonmaken om tot betere hygiëne te komen.

 

Deze waardevolle data benadrukt het belang van de industrie haar producten voor huishoudens en de professionele markt. Het onderstreept ook het belang van verdere communicatie over veilig en juist gebruik van deze producten.

 

De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam  is de Nederlandse branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds-en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. Als kenniscentrum dragen wij bij aan de verspreiding van juiste informatie over het belang en veilig gebruik van producten in onze branche. A.I.S.E. is de internationale opdrachtgever waarbij de NVZ aangesloten is.

 

Voor meer informatie: https://www.aise.eu/our-activities/information-to-end-users/consumer-research.aspx